מחנה אימונים

לפקדה – עוצמה נשית 11-14.9.2019

לפקדה – עוצמה נשית 11-14.9.2019

מידע כללי "שיטת עוצמה – הדרך הטבעית לביטחון אישי" מהי שיטת עוצמה?השיטה מלמדת ומפתחת את מיומנויות התנועה, התגובה והתודעה שבגופנו